Blog

 • 2014.04.09 19:14

  A digitális munkáért tallérok járnak. A pillanatnyi állás

  TALLÉROK • 2014.04.07 20:05

  Harmadik bejegyzés

  Az általam tervezett projekt címe:

  A FÉMEK FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAI

  (alcíme: "Nem mind arany, ami fénylik").

  A projekt tartalma: a fémek témakörének bevezetése, a fémek tulajdonságainak értelmezése, áttekintése. Tantervünkben ezután a témakör után egy részletesebb, a periódusos rendszerben elfoglalt hely szerinti elemcsoportos jellemzés következik.

  A projekt legfőbb jellemzői:

  ·    21. századi készségek, képességek fejlesztése (például digitális írástudás, kritikai gondolkodás, együttműködés, felelősségvállalás);

  ·    megfigyelési készség, képesség fejlesztése (jelenségszint: megtapasztalható valóság leírása,
  dokumentálása);

  ·    manuális készség fejlesztése (tevékenykedtetés, kísérletezés);

  ·    absztrakciós készség, képesség fejlesztése (anyagszerkezeti szint: egy közvetlenül megtapasztalhatatlan
  virtuális világ elképzelése és modellezése);

  ·    lényeglátás, összefüggések meglátása, természettudományos gondolkodásmód fejlesztése (modellezés: a
  megtapasztalható valóság és a virtuálisan elképzelt világ összekapcsolása és leképezése);

  ·    a projekt feldolgozása elején diagnosztikus értékelés, közben sok formatív értékelés, a végén szummatív
  értékelés mutatja a gyerekek tudásszintjét és a tananyag elsajátításának mélységét (ezt külön minden feladatnál piktogramokkal is jelöltem).

  Ezt a 10 órás tanegységet úgy terveztem meg, hogy digitális oktatással, - vagy eszközök, feltételek hiányában - "papíralapú" oktatással is meg lehet valósítani. Nem tekinthető teljes körűen projektoktatásnak abban az értelemben, hogy a gyerekek nem kapnak teljes szabadságot ahhoz, hogy meghatározzák a saját csoportjuk végső produktumát. Azonban önálló döntéseket hoznak, együttműködve, csoportban dolgoznak, felelősséget vállalnak a munkájukkal kapcsolatban, nagyon sok tevékenységen keresztül jutnak el a projekt megvalósításáig és bemutatásáig, végül pedig értékelik a csoporttagok munkáját és a saját tevékenységüket is.

  A feladat nekem is újdonság. A digitális világba való "beleszületés" szempontjából én az X-generáció tagja vagyok. Ennek ellenére lenyűgöz és érdekel ez a világ - és nem teljesen mellékesen meg kell jegyeznem, hogy az első számítógépemet is, és a számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos kíváncsiságomat is az apámtól kaptam, aki az említett generációk közül a "veteránokhoz" tartozott, de hihetetlenül lelkesedett minden új technológiáért. Ezt azért tartom fontosnak leírni, mert nem feltétlenül a korosztály számít akkor, amikor a digitális világhoz való viszonyt vizsgáljuk - a fiatalok között is megjelentek a számítógépnek, okostelefonnak, egyéb digitális "kütyünek" az ellenzői. Számomra ennek az a legfőbb üzenete, hogy sokan nem tudják célirányosan, adekvát módon használni ezeket az eszközöket; nem látják át, hogy melyik eszköz milyen módon tudja valóban megkönnyíteni a hétköznapi életünket, - tehát sok a digitális analfabéta minden korosztályban. A digitális írástudás bevitelét az oktatásba fontos feladatnak tartom.


 • 2014.04.07 19:20

  Második bejegyzés

     Annak, hogy éppen a projektalapú módszert választottam a témakör feldolgozásához, van egy nagyon konkrét aktualitása: az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztálya által kiírt IKT Műhely 2014 című pályázatát elnyertem, így többek között részt vehettem egy 50 órás, "Intel® Teach Essentials" akkreditált pedagógus-továbbképzésen, mely a digitális írástudás fejlesztését szolgáló innovatív oktatási projektek kidolgozására és megvalósítására irányul. Ez a tréning nagyon feszített időbeosztású, fárasztó, de sokat adó első állomása volt az IKT Műhely 2014-nek. A továbbiakban még fél éven keresztül folyik a közös munka, mely a projekt teljes körű megvalósítására irányul. A legfőbb cél, hogy digitális eszközökkel támogatott oktatási projekteket dolgozzunk ki teljes részletességgel, mindenre kiterjedő figyelemmel. Egyben lehetőséget kapunk arra is, hogy a nemzetközi "iTEC - A jövő osztályterme" projekt eredményeit is használhassuk munkánk során.

     Nagyon örülök, hogy az utolsó pillanatban úgy döntöttem, megpályázom ezt a lehetőséget. A tanfolyam tartalmas volt, a saját projektem megvalósításához szükséges konkrét információkon kívül rengeteg olyan információhoz is hozzájutottam, amivel ott és akkor nem is tudtunk foglalkozni, hanem majd a további munkám során lesz módomban elmélyedni benne.


 • 2014.03.16 23:41

  Első bejegyzés

  Ma elindítottam az új blogomat. Kérlek kövesd figyelemmel, igyekszem mindig friss információkat közölni. Az üzenetek nyomon követése RSS csatornán keresztül is lehetséges.

Elérhetőség

Balázs Kati blogoldala

A kép a Creative Commons Licenc alapján használható fel. Duncan~  © 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode