Harmadik bejegyzés

2014.04.07 20:05

Az általam tervezett projekt címe:

A FÉMEK FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAI

(alcíme: "Nem mind arany, ami fénylik").

A projekt tartalma: a fémek témakörének bevezetése, a fémek tulajdonságainak értelmezése, áttekintése. Tantervünkben ezután a témakör után egy részletesebb, a periódusos rendszerben elfoglalt hely szerinti elemcsoportos jellemzés következik.

A projekt legfőbb jellemzői:

·    21. századi készségek, képességek fejlesztése (például digitális írástudás, kritikai gondolkodás, együttműködés, felelősségvállalás);

·    megfigyelési készség, képesség fejlesztése (jelenségszint: megtapasztalható valóság leírása,
dokumentálása);

·    manuális készség fejlesztése (tevékenykedtetés, kísérletezés);

·    absztrakciós készség, képesség fejlesztése (anyagszerkezeti szint: egy közvetlenül megtapasztalhatatlan
virtuális világ elképzelése és modellezése);

·    lényeglátás, összefüggések meglátása, természettudományos gondolkodásmód fejlesztése (modellezés: a
megtapasztalható valóság és a virtuálisan elképzelt világ összekapcsolása és leképezése);

·    a projekt feldolgozása elején diagnosztikus értékelés, közben sok formatív értékelés, a végén szummatív
értékelés mutatja a gyerekek tudásszintjét és a tananyag elsajátításának mélységét (ezt külön minden feladatnál piktogramokkal is jelöltem).

Ezt a 10 órás tanegységet úgy terveztem meg, hogy digitális oktatással, - vagy eszközök, feltételek hiányában - "papíralapú" oktatással is meg lehet valósítani. Nem tekinthető teljes körűen projektoktatásnak abban az értelemben, hogy a gyerekek nem kapnak teljes szabadságot ahhoz, hogy meghatározzák a saját csoportjuk végső produktumát. Azonban önálló döntéseket hoznak, együttműködve, csoportban dolgoznak, felelősséget vállalnak a munkájukkal kapcsolatban, nagyon sok tevékenységen keresztül jutnak el a projekt megvalósításáig és bemutatásáig, végül pedig értékelik a csoporttagok munkáját és a saját tevékenységüket is.

A feladat nekem is újdonság. A digitális világba való "beleszületés" szempontjából én az X-generáció tagja vagyok. Ennek ellenére lenyűgöz és érdekel ez a világ - és nem teljesen mellékesen meg kell jegyeznem, hogy az első számítógépemet is, és a számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos kíváncsiságomat is az apámtól kaptam, aki az említett generációk közül a "veteránokhoz" tartozott, de hihetetlenül lelkesedett minden új technológiáért. Ezt azért tartom fontosnak leírni, mert nem feltétlenül a korosztály számít akkor, amikor a digitális világhoz való viszonyt vizsgáljuk - a fiatalok között is megjelentek a számítógépnek, okostelefonnak, egyéb digitális "kütyünek" az ellenzői. Számomra ennek az a legfőbb üzenete, hogy sokan nem tudják célirányosan, adekvát módon használni ezeket az eszközöket; nem látják át, hogy melyik eszköz milyen módon tudja valóban megkönnyíteni a hétköznapi életünket, - tehát sok a digitális analfabéta minden korosztályban. A digitális írástudás bevitelét az oktatásba fontos feladatnak tartom.


Vissza

Elérhetőség

Balázs Kati blogoldala

A kép a Creative Commons Licenc alapján használható fel. Duncan~  © 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode